Menú de navegació

Si tens un pis buit, estàs a 4 passos d'ajudar a una família

Saps quins són els 4 passos per llogar el teu pis? T'ho expliquem!
  1. Tens un pis buit que voldries llogar però no tens la cèdul·la d'habilitat
  2. Vine a l'Oficina Local de l'Habitatge
  3. L'oficina local de l'habitatge et subvenciona les obres fins a 10.000 € i facilita els tràmits
  4. Ja pots llogar el teu pis amb totes les garanties a una família que ho necessiti

En què consisteix la subvenció i quines són les obres subvencionables?

Aquesta subvenció està pensada per a reformar pisos buits que no compleixen les condicions d'habitabilitat, accessibilitat o eficiència energètica per tal de poder entrar a formar part del Programa Borsa d'Habitatge Social de l'Ajuntament de Viladecans i llogar el teu pis a una família que ho necessita. 

Les obres subvencionables són:

  • Obtenció de l'habitabilitat: Obres per a l'adequació de les peces i elements que conformen l'habitatge per tal d'aconseguir les condicions mínimes d'habitabilitat. 
  • Adequació de les instal·lacions d'aigua, gas, calefacció, electricitat, sanejament i d'altres.
  • Arranjament de banys i cuines
  • Sostenibilitat i rehabilitació energètica de l'interior de l'habitatge
  • Repàs dels elements de l'habitatge deteriorats
  • Supressió de barreres arquitectòniques


Qui pot demanar aquesta subvenció?

Aquesta subvenció s'adreça a les persones físiques i jurídiques propietàries d'un pis buit a Viladecans, amb la condició que assumeixin el compromís d'incorporar-los a la Borsa d'Habitatge Social,  gestionada per l'Oficina Local de l'Habitatge de Viladecans en les condicions que determinen les bases.

També poden optar les persones físiques o jurídiques, propietàries d'habitatges inclosos en la Borsa de Mediació pel Lloguer Social de Viladecans.


Què cal tenir en compte?

- No s'han d'haver iniciat les obres abans de la notificació o publicació de l'aprovació de la subvenció
- S'ha de disposar de cèdula d'habitabilitat o en condicions d'obtenir-la un cop finalitzades les obres per les que es demana la subvenció.
- Un cop obtinguda la subvenció, no podran passar més de 3 meses per a l'inici de les obres ni més de 6 en la seva execució.


Si estàs interessat a formar part del programa i aconseguir habilitar el teu pis per llogar-lo a una família, descarrega't les bases o posa't en contacte amb l'Oficina Local de l'Habitatge.


 Tens un pis buit?