Menú de navegació

 

Gestió del territori

Pla General Metropolità d'Ordenació Urbana

El planejament vigent al terme municipal de Viladecans és el Pla General Metropolità d'Ordenació Urbana, aprovat per la "Comisión Provincial de Urbanismo de Barcelona" el 14 de juliol de 1976, l'objecte del qual és l'ordenació urbanística del territori que integrava l'extingida Entitat Municipal Metropolitana de Barcelona, i que comprenia un total de 27 municipis.

Les Normes Urbanístiques del Pla General Metropolità, amb les normes concretes referides a cada zona, sistema o tipus d'ordenació, les modificacions introduïdes a nivell normatiu i les Ordenances Metropolitanes d'Edificació, de Publicitat i de Rehabilitació poden ser consultades a la web de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.