Menú de navegació

Contactar con el Ayuntamiento de Viladecans
Ajuntament de Viladecans
Jaume Abril, 2
tel. 93 635 18 00
Estas en:

 

El comerç de la ciutat

El sector del comerç és una de les principals activitats econòmiques del municipi i de les que generen més llocs de treball endògens; a més, l'activitat comercial és un dels pilars que vertebra la convivència ciutadana i revaloritza la utilització de l'espai urbà.

Per altra banda, aquest sector en els últims anys ha sofert profundes transformacions a partir de la implantació de nous formats comercials en l'entorn més proper, i dels canvis en els hàbits de consum dels ciutadans.

En aquest context, la necessitat de desenvolupar i consolidar el comerç del municipi ha estat l'element aglutinador  de la col·laboració entre l'Ajuntament i les associacions de comerciants de la ciutat, que estan impulsant conjuntament un seguit d'accions per afavorir la modernització i consolidació del comerç urbà.

L'Ajuntament, des de l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor (OMIC), vol ajudar als consumidors i usuaris a defensar els seus drets per mitjà de la informació prèvia sobre la problemàtica que com a consumidors poden afectar-les, l'assessorament i la resposta a reclamacions sobre temes de consum.

Nadal i Reis a Viladecans

Les festes de Nadal i Reis s'emmarquen en la tradició cristiana i, encara actualment, tenen un alt contingut religiós, tot i que barrejat amb un vessant més lúdic i festiu.

A Viladecans, les festes comencen amb la tradicional encesa de llums i amb la Fira de Nadal, en la qual es poden trobar expositors d'artesans, embotits, caramels, objectes de regal, torrons, flors i moltes coses més.

Fins l'arribada del Pare Noel, l'ambient s'escalfa dia a dia amb recitals de nadales al carrer, balls i concerts de Nadal, animacions infantils i sorteigs de paneres i regals.

I uns dies abans de la cavalcada de Ses Majestats els Reis d'Orient, els nens i nenes poden deixar les seves cartes i els seus desitjos a les bústies màgiques repartides per molts indrets de la ciutat.

Tràmits

Curs 2007-2008

Un any més, l'Ajuntament renova el seu compromís de participar activament en la formació de l'alumnat de la nostra ciutat, amb la presentació d'un ampli ventall de programes i activitats educatives.

El catàleg d'aquest nou curs 2007-2008 ofereix activitats per als i les alumnes de tots els centres educatius del municipi, i ha estat especialment dissenyat per a oferir als/les mestres i els/les professors/es metodologies complementàries que facilitin l'adquisició dels coneixements curriculars de forma més vivencial i pràctica.

La participació dels vostre alumnat és el que ens anima a millorar any rera any aquest catàleg d'activitats que vol satisfer les vostres demandes, així com facilitar un millor coneixement de la nostra ciutat.

El termini de sol·licitud de les activitats ha finalitzat.

Organigrama

L'equip de govern de l'Ajuntament de Viladecans, format per PSC i ICV, està compost per set àrees, cadascuna de les quals té assignades una sèrie de competències i és dirigida per uns regidors responsables del seu funcionament.

Aquest cartipàs municipal és vigent des del 16 de juny de 2007 i elaborat per l'Alcaldia, en virtud de les atribucions que li confereixen els articles 53 i 56 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, així com el que disposa els articles 44.1 i 49 i següents del Reglament Orgànic Municipal (ROM).

Àrees:

 • Alcaldia
 • Serveis Personals
 • Medi Ambient i Ciutat Sostenible
 • Espai Públic
 • Planificació Territorial
 • Economia i Gestió Interna
 • Promoció de la Ciutat

A més, també formen part de l'Ajuntament els següents organismes i empreses municipals:

 • Fundació Ciutat de Viladecans. Gerent, Joan Bassolas

 • Viladecans Grup d'Empreses Municipals. Gerent, Jordi Angusto. www.vigem.cat
-Societat Privada Municipal Viladecans Mediterranea, S.A. Gerent, Serafín Presmanes. www.vimed.net
-Gestió d´Infraestuctures i Projectes Viladecans, S.L. Gerent, Jordi Crespo
-Gestió d´aparcaments Viladecans, S.L. Gerent, Daniel García
-Viladecans Renovació Urbana, S.L. Gerent, Jose Antonio Molina. www.viurbana.cat
-Viladecans Qualitat. Gerent, Jaume Antich

Història de la ciutat

S. X-XVII
De la història de Viladecans anterior al segle X en sabem ben poc; de fet només sospitem que el seu origen pot estar en una vil·la agrícola romana del segle I, al lloc on hi ha l'Ermita de Sales, llevat d'algunes restes pre-romanes a la muntanya de Sant Ramon.

El mateix topònim "Viladecans" és difícil de datar. De fet, el que sabem és que cap a l'any 1000 apareix un lloc anomenat "canis vallis" que sembla referir-se a allò que més tard esdevindrà la "Villa de Canibus", dependent eclesiàsticament de Sant Climent de Llobregat, i que posteriorment donarà lloc al "Lugar de San Juan de Viladecans".

L'any 1010 aquestes terres eren propietat del Monestir de Sant Cugat del Vallès. L'any 1148 és anomenat Vila de Cans, i té una petita agrupació de cases que el Comte de Barcelona, Ramon Berenguer IV, va hipotecar al Bisbe de Barcelona per pagar les despeses de la conquesta de Tortosa. Durant el regnat de Jaume I, al segle XIII, el poble va passar per les mans de diferents senyors, però  no serà fins l'1 d'abril de 1265 quan es faci la donació definitiva a favor de Guillem Burgues i els seus descendents. Els pobles de Gavà i Viladecans passaren a ser propietat de la família Burgues, il·lustre família, la qual els va tenir durant tres segles. La nebulosa que envolta aquesta etapa de la història medieval fa que no tinguem notícies fins al 1562 en què Enric d'Agullana ven el lloc de Viladecans i la Torre Burguesa a Hug Joan Fivaller de Palou, senyor de la Baronia de l'Eramprunyà. El 1652, el senyoriu de Viladecans passarà a poder dels Barons de Sant Vicenç dels Horts i en ple segle XVII, el senyor de Viladecans, Miquel de Torrelles, tenia al Remolar, a les marines del termes, una casa i un fortí amb dues peces d'artilleria, com a símbol del poder feudal dominant encara a la zona del delta de ponent del riu Llobregat.S. XVIII
Al segle XVIII vindrà la independència parroquial. Si des dels inicis de la vida com a poble, Vila de Cans havia depès de la parròquia de Sant Climent de Llobregat, a partir del 1746 formarà parròquia única: serà la parròquia del Lugar de Sant Joan de Vila de Cans. Malgrat que l'organització municipal existia des de feia molt de temps, no sabem els anys concrets del seu començament. Però el cert és que als segles XVI-XVII existia la Universitat del Poble, composta pel batlle i dos regidors.

S. XIX
Al segle XIX, es farà la colonització de la zona deltaica, a semblança d'allò que es fa al poble veí de Gavà, es conreen noves terres, anteriorment ermes i incultes. D'aquestes noves roturacions sortiran topònims que ens indiquen la insalubritat de la zona: "les Filipines", "les Àfriques". Aquestes paraules denoten l'existència del paludisme i febres tifoides que han perdurat fins al principi del segle XX.

S. XX i Actualitat
Al segle XX, la característica principal de Viladecans ha estat el seu explosiu creixement demogràfic, així com la transformació de les activitats econòmiques. De ser un poble bàsicament agrícola ha passat a ser un poble fonamentalment industrial.

La transformació soferta pel petit poble rural que era el Viladecans de començament del segle XX es comprendrà força bé amb les xifres estadístiques que fan referència a l'evolució de la població. La industrialització és força tardana i no és fins ben entrat el segle XX que es desenvolupa. Els fets més importants són: l'establiment a Gavà, l'any 1920, de la factoria "Roca-Radiadores", que aviat s'eixamplà cap a terrenys de Viladecans; i la instal·lacio el 1925 de la fàbrica de "Levadura Prensada, S.A.". Actualment hi predominen la metal·lúrgia, l'alimentació, la química i també aquelles indústries relacionades amb el transport i la construcció.

El pas dels anys ha deixat a Viladecans un patrimoni històrico-artístic important, com són els següents monuments: la Casa de la Vila, de la família Modolell, edifici modernista d'estil neogòtic de 1892, la Torre del Baró de Viladecans, mansió dels senyors feudals del segle XII; a més dels edificis de caràcter religiós com l'Ermita de Sales, edificada al costat d'una vil·la romana, l'Església de Santa Maria de Sales i la Parròquia de Sant Joan Baptista, refeta després de la guerra civil.
 
Actualment Viladecans és una ciutat jove però rica en tradicions i història, ple de confiança i optimisme en el futur. Viladecans lluita per trobar-se entre els pobles més desenvolupats i actius de la comarca. La fita és el benestar de la poblacio i els mitjans que han estat posats.

Tots viurem millor

Tots viurem millor

Activitats educativas

Altres Activitats

Progreso y oportunidades para todos

Viladecans se consolida como una ciudad dinámica, que ofrece a sus ciudadanos posibilidades para trabajar, formarse y vivir.

La consolidación de Can Calderon como centro formativo y de apoyo a las empresas, la apertura del espacio Cúbic en el Parc de Negocis como dinamizador económico, el futuro Parc Aeroespacial y la construcción del edificio Bitàgora convierten a la ciudad en un referente en materia de innovación y progreso.

Reserva Natural del Remolar-Filipines

Viladecans gaudeix del privilegi de disposar, al seu territori, de la Reserva Natural del Remolar-Filipines, la qual té una superfície de 112,48 hectàrees. A la reserva hi ha el Remolar, l'estany més important del delta del Llobregat i la maresma de les Filipines.

 

El paratge és una extraordinària mostra dels ambients humits que caracteritzen el delta del Llobregat.

 

En la zona d'influència de la reserva, la riera de Sant Climent, d'origen artificial, s'ha convertit en un magnífic complement d'aquesta zona natural ja existent.

 

El visitant, a més de gaudir d'un paisatge bonic i tranquil, hi pot observar comunitats florístiques caracteritzades en els ambients deltaics i nombroses espècies d'aus d'entre les quals destaquen les aquàtiques.

 

Últimament, ha estat reconeguda per la Unió Europea com a zona d'especial interès per a les aus, cosa que obliga, internacionalment, a prendre mesures especials relatives a l'hàbitat de les espècies protegides i, especialment, de les que estableixen les directives europees.

 


Itineraris

A partir de l'1 de desembre del 2011 s'obrirà l'Espai Natural del Remolar-Filipines (itineraris de la maresma del Remolar) a les 10 h i es tancarà a les 17 h (excepte els caps de setmana i festius dels mesos d'abril, maig i juny en què s'obre a les 9 h i es tanca a les 19 h). Els dilluns no festius també romandrà tancat, com ja venia essent fins a la data esmentada, així com els mesos de juliol i agost.

L'itinerari de la carretera de la Vidala i de la riera de Sant Climent fins a la platja estarà
obert permanentment a vianants i bicicletes durant tot l'any.

L'espai romandrà tancat:
- Els dies 25 i 26 de desembre, i el 1 i 6 de gener
- Els dilluns no festius
- Els mesos de juliol i agost

Informació sobre l'aparcament: la barrera de la Vidala romandrà tancada del 16 de
juny al 30 de setembre, i els caps de setmana i festius de l'1 d’octubre al 15 de juny.
L’aparcament per a visitants, seguint indicacions des de la rotonda. I estarà obert, de
dimarts a divendres, de l'1 d’octubre al 15 de juny (de 10 a 17 h o de 9 a 19 h) segons
horari de l’itinerari de la Maresma.

 • El braç de la Vidala: és la porció de l'estany del Remolar de millor conservació i la primera que es troba el visitant en arribar-hi. Al canyissar, la vegetació que cobreix les seves vores, hi construeixen els seus nius diferents espècies d'aus aquàtiques com ara l'ànec collbau i la fotja.
 • El mirador de la Vidala: des del mirador, situat davant del canal de la Vidala, s'hi pot veure tota l'extensió de l'aiguamoll, zona d'inundació temporal coberta quasi totalment per canyís. Molt sovint, sobrevolen el lloc diferents parelles d'arpelles, rapaces que troben a l'aiguamoll un hàbitat excel·lent per niar-hi.
 • L'aguait de la Vidala: facilita a l'observador la contemplació amb deteniment de diferents espècies aquàtiques. Les més habituals són l'ànec collblau, la fotja, el cabusset, la polla d'aigua i el morell de cap-roig.
 • La riera de Sant Climent: discorre paral·lela a la Vidala per la dreta. Fou construïda recentment per facilitar el drenatge dels camps en períodes de pluja abundant. En les seves aigües somes és possible trobar-hi exemplars de martinet blanc, agró roig, bernat pescaire i martinet menut.
 • La platja: la platja de Viladecans, amb una longitud de 2,4 km s'estén des de la desembocadura del Remolar fins a la de l'estany de la Murtra. Quasi desconeguda per la població, a causa de la insuficiència d'accessos, presenta zones de comunitats vegetals molt interessants, típiques de medis arenosos. Destaca també per la seva importància dins Catalunya com una àrea de nidificació del corriol camanegre. La pineda litoral de pi pinyoner, plantada a principis de segle per fixar les dunes, separa la platja de la resta del territori.

Observació de la fauna
 • Per una millor observació de les aus és aconsellable l'ús de prismàtics.
 • El millor moment per observar les aus és al matí i cap al tard.
 • Les temporades amb avifauna més abundant són la tardor i la primavera.
 • L'observatori d'aus és obert al públic els dissabtes i diumenges.


Algunes recomanacions
 • Fotografieu tot el que us envolta; respecteu les plantes i els animals.
 • Respecteu els senyals de circulació; estigueu-vos a la carretera, camins o sendes autoritzats.
 • No llenceu deixalles a terra.

Opina!

Camí del Mar o Camí de les Filipines?

Aviat s'obrirà la nova via d'accés a la platja des de la ciutat. Aquest accés, tan esperat per tothom, ens permetrà arribar al mar directament i pel mitjà que vulguem: en bicicleta, passejant, en cotxe o en autobús.

Històricament, el nom de la via d'ús agrícola ha estat "Camí de les Filipines", però en el seu projecte i durant les obres l'hem anomenat "Camí del Mar".

És el moment de decidir el nom!

El termini per poder participar finalitzarà el 28 de juny de 2007.

Boletín electrónico

El boletín digital de Can Calderon pretende ser una herramienta de difusión informativa tanto para los ciudadanos y ciudadanas interesados en mejorar su calificación, mejorar profesionalmente o incorporarse al mercado de trabajo, como para las empresas de nuestro entorno.

El boletín se estructura en cuatro bloques temáticos con el objetivo de intentar facilitar la lectura:

- Trabajo y calificación. Donde se recoge información sobre aspectos relacionados con el mundo laboral y con la calificación de las personas.

- Consejos prácticos. Información de utilidad y recomendaciones que contribuyen a la mejora de la calidad laboral de los trabajadores y el desarrollo competitivo de las empresas.

- Información Económica e incentivos. Información de aspectos relacionados con el mundo económico y empresarial, así como información sobre nuevas subvenciones.

- Agenda. Dónde encontraréis actividades que pueden resultar de vuestro interés y que se hacen en Viladecans y en el entorno de la Zona Delta.

Registraos en la web de Can Calderon y recibiréis el boletín con todas las novedades publicadas.

Plan de Actuación Municipal

¿Qué es el PAM?
Una vez pasadas todas las elecciones, es el momento de traducir los programas electorales en acciones. El PAM es el compromiso que el gobierno de la ciudad asume para los 4 años de gobierno. El Plan de Actuación Municipal (PAM) es el documento mediante el que el Ayuntamiento establece las prioridades de actuación para la legislatura, en el cual detalla las principales acciones que se tendrán que realizar o promover para conseguir llegar a los objetivos que se han marcado. De este modo, todos los regidores y regidoras del Ayuntamiento, así como todos los departamentos y responsables municipales establecen qué es lo que hace falta hacer durante este periodo.

¿Para qué sirve?
El PAM es, sobre todo, el compromiso político de los responsables municipales ante los ciudadanos y ciudadanas.

 • A través del PAM el Ayuntamiento da transparencia a su actuación, informando a los ciudadanos y al conjunto de agentes de la ciudad (asociaciones, empresas, etc.) qué es lo que prevé hacer en cada uno de los ámbitos de actuación que son responsabilidad municipal.
 • A través de sus contenidos se concreta aquello que el gobierno municipal prevé hacer como Ayuntamiento.
 • Permite que los ciudadanos conozcan los proyectos de futuro y, por lo tanto, puedan valorarlos.
 • Permite que, durante el mandato, cualquier persona pueda conocer qué es lo que está haciendo el Ayuntamiento e intervenir, ya sea para pedir su grado de evolución, analizar como le afecta y, si lo cree pertinente, proponer aquello que considere oportuno.

Es un documento estratégico

 • Permite que toda la estructura municipal tenga claro cuáles son los objetivos a lograr y las acciones a realizar.
 • Gracias a esta priorización, todos los departamentos conocen con detalle qué tendrán que realizar hasta el 2007.
 • Y lo que es más importante, en aquellos objetivos en los que están implicados diferentes departamentos, permite que todos trabajen para un mismo objetivo.

El PAM fomenta la democracia y la participación

 • Al disponer de un programa de actuación concreto, la ciudadanía puede conocer qué prevé hacer el Ayuntamiento, dar su opinión y proponer aquellas acciones que consideren oportunas.
 • En cuanto que el PAM detalla los compromisos para el mandato, todos los partidos políticos pueden hacer un seguimiento detallado para ver si el Ayuntamiento cumple sus compromisos.
 • Del mismo modo, el PAM permite que los ciudadanos y ciudadanas puedan valorar la actuación del gobierno de la ciudad, en función del grado de logro de los objetivos que éste se ha comprometido a desarrollar.

¿Cómo funciona?

Qué situaciones pueden tratarse?
En principio, cualquier conflicto entre ciudadanos que sea susceptible de ser objeto de mediación, como por ejemplo los siguientes:
-Mejorar o modificar acuerdos vecinales: ruidos (de obras, música, animales domésticos...)
-Comunidades de vecinos/propietarios (obras comunes, higiene de la escalera, animales..)
-Desacuerdos familiares
-Malentendidos en general
Es fundamental que las partes implicadas quieran llegar a acuerdos.

Como funciona?
El mediador actúa como un facilitador, creando un espacio de diálogo en el que prevalece la equidad comunicativa, la dignidad y la seguridad entre los interlocutores, para posibilitar un acuerdo entre las partes enfrentadas.
El objetivo es, en todo caso, lo que las mismas partes establezcan. Puede ser un acuerdo oral o escrito; el hecho de poder comunicarse en un espacio de seguridad; poder aclarar ciertos aspectos o, en muchos casos, permitir que se reinicie la comunicación rota.

1. Acceso al servicio. Las personas podrán acudir al servicio de mediación directamente y pedir hora.
2. Entrevista con las partes por escucharlas. Se informará sobre qué es la mediación.
3. Siempre que sea posible, se intentará conseguir acuerdos perdurables y positivos para todo el mundo.

La opción de la mediación no implica perder la posibilidad de apelar a otros recursos como la justicia. Únicamente se trata de intentar solucionar aquello que nos preocupa y molesta de una forma razonable, próxima y estable.

Normativa d'ús del casal

12a Mostra d'Entitats. 11 y 12 de mayo de 2013

Abierto el periodo de inscripción a la 12 ª Muestra de entidades. Aquí encontraréis la documentación necesaria para participar. También podréis encontrarla en el Portal de las entidades de Viladecans (apartado recursos). Es muy importante que revisar la normativa y seguir el procedimiento de inscripción:

- Rellenad la ficha de inscripción (revisad la normativa).
- Rellenad la ficha de solicitud de venta de material en los stands, en su caso (obsérvese las normativa al respecto).
- Realizad el pago del anticipo a nombre de la entidad. Recordad que ha cambiado el número de cuenta.
- Entreguar la documentación personalmente o por mail en los puntos que establece la normativa. Recuerde que el periodo de inscripción finaliza el 24 de marzo.

Si tiene cualquier duda contacte con los centros de barrio, el Ateneo de entidades Pablo Picasso o con el Departamento de Cultura y Comunidad (936 351 802 - srodriguezm@viladecans.cat).

Suggereix-nos un tema

Envia'ns les teves idees per a les properes galeries d'imatges. Pots proposar el que vulguis. L'única condición és que tingui relació amb Viladecans.

Envia el teu suggeriment

* campos obligatorios

Clic' Intercambio-Fórum Europeo de Intercambio

¿Qué es?
Es un portal de Internet para conectar la ciudad de Viladecans con la ciudad hermanada de Saint-Herblain (Francia) y las ciudades amigas europeas de Waterford (Irlanda) y Sankt-Ingbert (Alemania).

¿Cuál es su objetivo?
Relacionarnos y crear una red de intercambios con estas tres ciudades.

¿Por qué te interesa?
Porque tendrás, entre otras, las ventajas siguientes:
-Crear un espacio de diálogo entre las ciudades hermanadas.
-Ofrecer y pedir estancias y/o prácticas de empresas en estas ciudades.
-Colgar tus demandas de intercambios.
-Coordinar proyectos y aquellas inicitatives que consideres interesantes.

¿Cómo puedes participar?
Todo el mundo que quiera participar en los intercambios y servicios que se ofrecen se tendrá que dar de alta del servicio previamente.

¿Cómo te puedes dar de alta?
Tienes que entrar en el portal del Clic' Intercambio y registrarte mediante el apartado 'Inscription'.
Posteriormente, recibirás un correo electrónico con tu contraseña y las instrucciones para completar el proceso de alta en el Foro.

Para recibir respuesta,

Hay que rellenar correctamente todos los campos obligatorios. Se tiene que especificar, como mínimo, el nombre y apellidos del remitente y una forma de contacto; direcció postal y/o dirección electrónica.

Curs 2010-2011

Un any més, l'Ajuntament renova el seu compromís de participar activament en la formació de l'alumnat de la nostra ciutat, amb la presentació d'un ampli ventall de programes i activitats educatives.

El catàleg del nou curs 2010-2011 inclou activitats per als i les alumnes de tots els centres educatius del municipi, i ha estat especialment dissenyat per oferir als/les mestres i els/les professors/es metodologies complementàries que facilitin l'adquisició dels coneixements curriculars de forma més vivencial i pràctica.

Amb l’objectiu de  multiplicar els efectes educatius d’aquestes activitats aquest curs, el catàleg també incorpora activitats adreçades als pares i mares dels alumnes dels centres educatius que hi participen. Comencem un nou camí en el qual la formació sigui present al llarg de la vida i serveixi per superar els reptes que planteja una societat tan canviant.

Gràcies per participar-hi.

El termini d'inscripcions ha finalitzat.

Consultes o suggeriments

* campos obligatorios

Atles biodiversitat

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Mauris at dolor quis diam mattis ullamcorper. Sed aliquet, lorem ultricies interdum mollis, orci nisi dapibus nibh, a mollis risus massa ac lacus. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Sed dictum condimentum felis. Mauris dapibus mattis nunc. Sed sed risus non quam vestibulum viverra. Aliquam lacinia lorem in orci. Sed adipiscing tortor a tortor. Pellentesque ut massa eget odio dapibus vestibulum. Donec ac erat.

Normativa de uso del casal

Navidad 2009-2010Tu puedes ser protagonista de la campaña de Navidad

¿Qué tienes que hacer para participar?

1. Elige un personaje navideño. El más original que se te ocurra.

Te damos algunas ideas: paquete de regalo, bola de decoración navideña, estrella solidaria, botella de cava, canelón, turrón, 'tió', 'caganer', camello... lo que se te ocurra (siempre que tenga que ver con las fiestas).

2. Disfrázate de este personaje, ya sea de manera real o virtual (aceptanos fotomontajes).

3. Y envíanos una foto a través de este formulario. Saldrás en algún soporte o medio de comunicacióm de la campaña de este año. ¡Algunas personas ya lo han hecho!. Mira las fotos en la web de Navidad.

De acuerdo con la Lei estatal 15/1999, los datos de carácter personal que se faciliten en el formulario se incluirán en un fichero titularidad de este Ayuntamiento. Los datos se utilizarán esclusivamente para este servicio, y sólo podrán cederse para esta finalidad. Podrás modificar o cancelar los datos cuando lo consideres oportuno.

Las fotografías que nos envies podrán publicarse en la web y/o otros medios municipales.

El envío de imágenes de menores supone el consentimiento del padre, madre o tutor para su utilización.

Envia la teva foto

* campos obligatorios

Visita a la deixalleria

Actuació : Visita a la Deixalleria

Àmbit: Educació ambiental. Recollida selectiva, reutilització i prevenció de residus.

Objectius: Donar a conèixer la instal.lació. Reflexionar sobre la gran quantitat de deixalles que es produeixen cada dia.

Breu descripció: Aquesta unitat didàctica consta de tres parts:
 • A l´aula del centre uns dies abans de la sortida
 • Abans d´entrar a la deixalleria: joc de residus
 • Visita a la deixalleria Adreçat a 1er d´ESO

Calendari d´execució: Curs escolar 2009-10

Responsable: Maria Sansa
Executor/a: Programa Compartim un futur

Indicadors:
Número d´alumnes:
Fitxa de treball descriptiva de la visita a la deixalleria
Joc relacionat amb el tema dels residus

Relació amb el P.A.M.:
G.5.8. Educar en els valors que promoguin el respecte per el medi ambient. Formar, informar i sensibilitzar la ciutadania per incrementar la participació ciutadana en la presa de decisions ambientals


Presidència

Alcalde: Carles Ruiz

President: José Luis Nicolás Arocas, 4t tinent d’alcalde
Vicepresident: Pere Gutiérrez Alemany, 6è tinent d’alcalde


Aquest àmbit inclou l'Àrea d'Alcaldia.

Curs 2011-2012

Aquest curs, el catàleg d'activitats educatives que l'Ajuntament ha dissenyat proposa un total de 117 activitats. Cadascuna d'elles està adreçada als alumnes d'un nivell determitat amb l'objectiu de ser una eina per treballar els continguts curriculars d'una forma més pràctica i vivencial.

El catàleg inclou activitats per als alumnes d´educació infantil, primària, secundària, batxillerat i cicles formatius, i vol contribuir també a la formació dels alumnes del centre de formació d´adults i dels Programes de Garantia Social.

Un nombre important de les activitats que s´ofereixen estan vinculades de forma preferent amb el municipi, i possibiliten a l´alumnat un millor coneixement de la ciutat, així com el gaudi de les seves infraestructures: Auditori Atrium, la ludoteca de l´Escola Bressol La Marina, el Parc Infantil de Transit, la Biblioteca...


Gràcies per participar-hi.

Procés participatiu al Barri de Ponent

FEST-TE A PONENT


El proper 11 de juliol, l’Ajuntament organitza una jornada festiva que, sota la denominació de Fes-te a Ponent, representa la culminació del procés participatiu de diagnosi i reflexió que s’ha dut a terme entre les entitats i els veïns i veïnes de Ponent per analitzar les problemàtiques sobre civisme i convivència i les estratègies d’intervenció al barri. 

Dins d’aquest procés, s’han desenvolupat les següents activitats:

Curs de monitors/es d’activitats de lleure infantil i juvenil. 
Trobada de reflexió conjunta amb la finalitat d’elaborar un mapa de les problemàtiques del barri.
Taller de comunicació i xarxa: introducció al model de la comunicació no violenta.
Taller de civisme i convivència: reflexionar col•lectivament sobre la convivència i el civisme.
Taller per a la definició de les estratègies d’acció: elaborar de manera consensuada les actuacions per donar solucions a problemàtiques de convivència.
Activitats d’Estiu a Ponent, adreçades als infants del barri.

Durant la festa tindrà lloc una festa de l’escuma, una xocolatada, mostres de les activitats que realitzen les entitats del barri, tallers i jocs orientats al respecte de les actituds cíviques i de la bona convivència  i una mostra del desenvolupament del procés de participació. 

Galería de imágenes

Reserva natural del Remol
Reserva natural del Remol
Sardanes a la plaça de la
Charanga a la Rambla de M
Ball popular a la plaça d
El mestre, de Jaume Bonic
El mestre dirigint, de Ja
Cantant a la Rambla, de J
Cantant a la Rambla, de J
Construcción parque de la
Todo palos, de Rosa Merca
Abuelos en plena naturale
Mi marido dando un paseo,
Ardilla en el bosque, Isa
Diversió al parc de la Ma
El moviment. El tren pass
El pinatar del Parc de la
Antic camp de futbol de l
Rodes, de Daniel Ligero B
Reserva natural Remolar-F
Platja Cal Francès, de Mi
Mar y Montaña (panorama d
Sombra (vista parcial de
Viladecans vista desde la
Atardecer en el Parc de l
Parque de la Marina, de J
Subcampions d'Espanya Inf
Viladecans creciendo, de
Rotondas de Viladecans, d
Parque Torrente Ballester
Festa Major 09, de Quimet
Ensayo Manolo Escobar, de
Sorpresa tras la tormenta
Infern a la porta de l'Es
Llum i soroll a la nit, d
La nit s'omple de llum, d
Rotonda nocturna, de Quim
Nadals a Viladecans, de J
Sardanas 11-10-2009, de J
Sardanas 11-10-2009, de J
Sardanas 11-10-2009, de J
Al parc de la marina =),
Amb les flors del parc de
Pujada a Sant Ramón A VV
Pujada a Sant Ramón A VV
Pujada a Sant Ramón A VV
Pujada a Sant Ramón A VV
Platja de Viladecans, de
Platja de Viladecans (Mur
Parque de la Torre-roja,
El Rellotge de Can Modole
Mi ciudad, de Ivan Gil
Fira medieval 2009, de Mi
Platja pel matí, de Joan
Cocolatada A. VV. Casc An
Cocolatada A. VV. Casc An
Cocolatada A. VV. Casc An
Cocolatada A. VV. Casc An
Cocolatada A. VV. Casc An
Diablos de Viladecans, de
Autora: Milena Leiton
Posta de sol a la platja,
La meva família, de Joan
"Pájaro" sobre El Remolar
Iniciando el vuelo, de Jo
Llega la primavera a Vila
Paisatge Viladecanec enfa
La neu va quallar al carr
NEVADA 2010 VILADECANS, d
Nevada al Miquel Martí i
Sombreritos, de Antonio G
Bola, de Joan Padilla
Escola Mediterrània, de V
Escola Mediterrània, de V
Arco Iris en Viladecans,
¿Montañas rocosas en Vila
Caramelles 2010 - 11-04-2
Caramelles 2010 - 11-04-2
Caramelles 2010 - 11-04-2
Caramelles 2010 - 11-04-2
Caramelles 2010 - 11-04-2
Caramelles 2010 - 11-04-2
Inauguració Parc de Can G